Description

Претставува значаен објект, кој се наоѓа на Кале во Скопје. Објектот е успешно реновиран во сите рамки на историски и културни вредности.

Project Description

Објектот претставува стара архитектура од значење за Републиката.

Release Date:

11/26/2019

Category: