Description

Станбено-деловниот комплекс “Skopje City Garden” претставува современ објект кој нуди станови со различна типологија и позиција во станбените единици, со различна големина и ориентација. Секој од становите поседува можност за преуредување и трансформација во согласност со потребите на клиентите. Со понудата на различни типови на станови се постигнува максимална прилагодливост на објектот кон сите желби и потреби на клиентите, со можност за спојување на два или повеќе станови.

Комплексот е збогатен со над 3000м² деловен простор во рамките на приземјето. Содржините кои се планирани допридонесуваат за зголемување на квалитетот и современо живеење на нашите станари, како и жителните од околните згради.

Project Description

Комплексот е збогатен со над 3000m² деловен простор.

Release Date:

11/25/2018

Category: