Description

Станбената зграда се наоѓа на Бул.Јане Сандански, бб, Општина Аеродром.

Висината на објектот е П+8+Пк со две подрумски нивоа во кои е решено паркирањето.

На приземјето се проектирани деловни и магацински простории.

Станбената зграда располага со 248 станбеи единици решени во 4 влеза. Сите катови се со намена домување, со следната структура на станови: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни станови.

Влез 1 располага со 9 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови. Влез 2 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 3 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 4 располага со 7 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови.

Архитектурата на станбената зграда е проектирано на тој начин за да има модерен изглед и примена на современи материјали и технологии, како во екстериерот така и во ентериерот.

Project Description

Објектот е пуштен во употреба во 2022 година.

Release Date:

11/12/2022

Category: