Rubik Tower

Станбено-деловниот објект се наоѓа во општина Карпош на ул. Никола Русински 1А. Станбената зграда e поврзана со булеварот преку улица. „8-ми Септември“ и бул. Партизански Одреди.

Контакт информации

Бул. "Партизански Одреди" бр. 106

+ 389 (0)2 263 2666

zsf@zsf.com.mk

Социјални мрежи