Продажба и Кредити

ЗСФ КОМ ДООЕЛ има воспоставено добри деловни односи со повеќето банки, што им овозможува на клиентите флексибилност во процесот на хипотека/станбен кредит. Во долгогодишната соработка со банките создадовме доверливост кон нашите клиенти.

Ви нудиме поволен кредит во следните банки: